BEC 200

BEC200 | MÀU TRÀ TRONG TỰ NHIÊN

 

 

Description

CÔNG DỤNG CỦA BEC200

– BEC200 phân hủy chất hữu cơ lơ lửng trong nước manh.
– BEC200 tạo màu nước trà trong tự nhiên, không hóa chất tạo màu.
– BEC200 hoạt động mạnh mẽ, trong môi trường ô nhiễm nặng.

Vui lòng liên hệ chuyên viên kỹ thuật của Thái Nam Việt để biết thêm chi tiết.

Nhà sản xuất: Genesis Biosciences LLC., USA.