Vi sinh probiotic BEC500 Clarity chuyên dùng xử lý phân hủy mạnh mẽ bùn bã hữu cơ trong đáy thùng, hồ, bồn môi trường nước, nước thải trong công nghiệp và dân dụng.

BEC500 Clarity làm sạch đáy bồn, bạt, thùng, hồ và các hệ thống sục khí trong môi trường ô nhiễm nặng.

 

 

 

Vui lòng liên hệ chuyên viên kỹ thuật của Thái Nam Việt để biết thêm chi tiết.

X

Product has been added to cart

View Cart