Vi sinh SCD Probio Balance Plus/Bio Ag series

Vi sinh SCD Probio Balance Plus/Bio Ag series

SKU: SCD Probio Balance Plus/Bio Ag series
Danh mục
Kho hàng Còn hàng

Vi sinh SCD Probio Balance PLus dùng:

1/  Xử lý mùi hôi tuyệt vời trong ao chất thải, ao hồ, đường dẫn nước.

2/ Phân hủy chất hữu cơ, chất thải… trong nước, tạo nước trong đẹp theo nhu cầu người sử dụng.

3/ Sản sinh acid hữu cơ mạnh.

 

X

Product has been added to cart

View Cart