TỔNG HỢP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG (TỪ 21/5/2008) TỈNH TRÀ VINH