VIBRIO SPP. – MẦM BỆNH CƠ HỘI TIỀM TÀNG TRONG AO NUÔI TÔM.