THAI NAM VIET Bioscience Technology

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm vi sinh, chế phẩm sinh học có hàm lượng và chất lượng cao từ Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ và Na-Uy

TIN TỨC

Chia sẻ những thông tin về kỹ thuật thủy sản

XỬ LÝ NẤM, VI KHUẨN CÓ HẠI

XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ NẤM VÀ VI KHUẨN CÓ HẠI TRONG AO TÔM GIỐNG VÀ TÔM THỊT Trong sản xuất giống và nuôi tôm thương phẩm, nấm và vi khuẩn có...

Read More

GIẢI QUYẾT PHÂN TRẮNG, ĐỨT KHÚC, TRỐNG RUỘT

BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TRÊN TÔM VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ Bệnh đường ruột ở tôm khá phổ biến như bệnh phân trắng, đứt khúc, trống ruột... thường xảy ra ở...

Read More

XỬ LÝ NỀN ĐÁY, BÙN DƠ, KHÍ ĐỘC AO ĐẤT

Một trong những nguyên nhân sinh bệnh và gây ô nhiễm ao nuôi tôm là bùn đáy ao. Vì vậy, việc xử lý bùn đáy ao nuôi tôm là...

Read More

XỬ LÝ BỌT DƠ, NƯỚC ĐỤC, LỢN CỢN

HIỆN TƯỢNG VÁNG BỌT KHÓ TAN TRONG AO TÔM Việc chạy quạt nước hoặc chạy Oxy đáy trong nuôi tôm là điều kiện hình thành màng bọt trên mặt ao nuôi....

Read More

SỰ KẾT HỢP GIỮA ENZYME VÀ VI SINH TRONG XỬ LÝ NHỚT BẠT

Nuôi tôm ao trải bạt là phương thức đang được nhiều người nuôi lựa chọn. Màng bạt phủ khi lót sẽ ngăn chặn được xự xâm nhập của ô...

Read More


    đã được thêm vào giỏ hàng.
    Thanh toán