AB Phenozyme (2)

Phenozyme xử lý nước thải công nghiệp

Description

AB Phenozyme

**Hỗn hợp vi khuẩn phân hủy hóa chất, lọc dầu và nước thải công nghiệp có COD cao**

  • Bacteria Count 5 tỷ CFU / gram (5×109)
  • Hạn sử dụng 2 năm
  • Bề ngoài Bột màu nâu với các hạt màu đen
  • Mùi Nhẹ nhàng như mùi men trung tín
  • Phạm vi pH hiệu quả 5 – 9.0 (Tối ưu 6.5 – 8.0)
  • Nhiệt độ 5o – 45oC (Tối ưu 20 – 35oC)
  • Liều lượng: Liều lượng sử dụng khác nhau theo tình hình cụ thể và mục đích mong muốn, vui lòng liên hệ đại diện Thái Nam Việt để được hướng dẫn sử dụng cụ thể.