BEC 120 SB Ba4000

Xứ lý nước thải BEC120

Description

BEC 120

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Sản phẩm có dạng bột trộn khô, màu trắng ngà nhạt. Gồm khuẩn gram dương hình tròn, di động (0.6 – 2.0um), hiếu khí, phát triển ở khoản pH 5.5 – 8.5; chịu được độ mặn cao đến 7%; nhiệt độ trong khoảng 10 – 50%; thủy phân casein, gelatin và tinh bột.

ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động trong khoảng pH 5.5 – 8.5, nhiệt độ 5 – 550C (tối ưu gần 370C). Sản xuất enzyme: Lipase, protease, amylase, cellulase, urease. Tận dụng carbohydrate của Maltose, cellobiose, sorbitol, trhalose và rafinose. Ứng dụng trong: xử lí nước thải công nghiệp và xử lí nước ao nuôi thủy sản.

Nhà sản xuất: Genesis Biosciences LLC., USA.