IMG_5426

Máy sản xuất đá tuyết từ nước biển

Description

Máy sản xuất đá tuyết (đá sệt) từ nước biển có công suất:

  •   4 tấn đá/ngày
  •   8 tấn/ngày
  •   10 tấn/ngày
  •   12 tấn/ngày