EVOGEN BIOGAS ADDITIVE

BIOGAS ADDITIVE | PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ TĂNG LƯỢNG KHÍ GAS 50%

Description

Biogas Additive là sản phẩm dùng cho công nghiệp xử lý nước – nước thải ô nhiễm nặng chất hữu cơ, yếm khí.

Sản phẩm bột bổ sung được sáng chế để kích thích, củng cố và cải thiện hiệu quả của quá trình phân hủy kỵ khí sử dụng cả hóa học và làm giàu sinh học chủng Bacillus.

CÔNG DỤNG CỦA BIOGAS ADDITIVE

 • Giảm lượng phân thải-bùn thải, giảm sử lý cơ học.
 • Tăng năng suất Biogas thu được.
 • Giảm chi phí xử lý bùn thải.
 • Tăng lợi nhuận qua tiết kiệm chi phí và tăng năng suất sản xuất
 • Biogas Additives tăng lượng khí gas lên 50% sau khi sử dung 10 ngày trở đi.

biogas additive giúp tăng biogas

ỨNG DỤNG 

 • Hệ thống cấp bùn
 • Hệ thống nạp chất thải nông nghiệp
 • Hệ thống nạp bùn
 • Hệ thống thực phẩm và thức ăn cho vật nuôi thành phố
 • Hệ thống nước rỉ bãi chôn lấp

CÁCH SỬ DỤNG VÀ LIỀU LƯỢNG

 • Linh hoạt
 • Nên sử dụng càng gần thời điểm bắt đầu vận hành hệ thống càng tốt

Vui lòng liên hệ chuyên viên kỹ thuật của Thái Nam Việt để biết thêm chi tiết.