BEC200-màu trà trong tự nhiên

– BEC200 phân hủy chất hữu cơ lơ lửng trong nước manh.
– BEC200 tạo màu nước trà trong tự nhiên, không hóa chất tạo màu.
– BEC200 hoạt động mạnh mẽ, trong môi trường ô nhiễm nặng.

Vui lòng liên hệ chuyên viên kỹ thuật của Thái Nam Việt để biết thêm chi tiết.

X

Product has been added to cart

View Cart