Sludge Remover Tablet – Viên nén sạch đáy, sạch hệ thống oxy tuần hoàn.

Sludge Remover Tablet – Viên nén sạch đáy, sạch hệ thống oxy tuần hoàn.

SKU: N/A
Kho hàng Còn hàng

Sludge Remover Tablet vi sinh dạng viên ‘Nén” thế hệ mới

Đặc biệt “TAN HOÀN TOÀN SAU 40 PHÚT TRONG NƯỚC” đủ thời gian để phân hủy bùn bả hữu cơ phần đáy ao, hồ chứa nước ô nhiễm, công nghiệp thủy sản

Sludge Remover Tablet gồm các chủng Bacillus spp chuyên dùng hoạt động hiếu khí và yếm khí tùy nghi mạnh mẽ, hoạt động ở vùng có lượng oxy thấp.

  • Chuyên xử lý bùn thải tích tụ đáy ao, hồ chứa thải.

Nhà sản xuất: Genesis Biosciences LLC., USA

X

Product has been added to cart

View Cart