[RECAP] THÁI NAM VIỆT THAM DỰ TRIỂN LÃM VIETSHRIMP 2023