Ý kiến khách hàng

TỔNG HỢP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG ỨNG DỤNG TRÊN ẾCH – THÁP MƯỜI

Công ty Thái Nam Việt đã tích cực hỗ trợ người dân Tháp Mười trong việc nuôi ếch thương phẩm bằng việc tư vấn và ứng dụng hợp lý những loại sản phẩm của công ty tùy thuộc với tình trạng của ao nuôi. Bước đầu nhận được những...

vi sinh thủy sản

TỔNG HỢP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG (TỪ 21/5/2008) TỈNH TRÀ VINH

Công ty Thái Nam Việt đã hỗ trợ người dân Trà Vinh trong việc nuôi và cải tạo môi trường sống của cá bằng việc ứng dụng hợp lý những loại sản phẩm của công ty. Bước đầu nhận được những ý kiến khách hàng khá tốt nhờ chất lượng...

TỔNG HỢP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG TỈNH CẦN THƠ

TỔNG HỢP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG ĐỢT 3 - từ tháng 4/2018 - TỈNH CẦN THƠ  KẾT HỢP GIÁ THỂ BIO-LAIR Công ty Thái Nam Việt đã hỗ trợ người dân Cần Thơ trong việc nuôi và cải tạo môi trường sống của cá bằng việc ứng dụng hợp lý những loại...

TỔNG HỢP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG TỈNH ĐỒNG THÁP

TỔNG HỢP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG TỈNH ĐỒNG THÁP Công ty Thái Nam Việt đã hỗ trợ người dân Đồng Tháp trong việc nuôi và cải tạo môi trường sống của cá bằng việc ứng dụng hợp lý những loại sản phẩm của công ty. Bước đầu nhận được những ý kiến...