Kiến thức

CÁCH NUÔI TÔM LÚA SINH THÁI HIỆU QUẢ

NUÔI TÔM LÚA SINH THÁI HIỆU QUẢ VỚI VI SINH THÁI NAM VIỆT

Nuôi tôm lúa sinh thái là một trong những mô hình nuôi tôm bền vững, không chỉ đảm bảo nguồn cung cấp tôm sạch mà còn giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.  Và bà con nông dân đã, đang và sẽ có dự định nuôi tôm sinh thái, mong...

ỨNG DỤNG THỰC TẾ BATENDO TRONG ĐIỀU TRỊ VÀ ỨC CHẾ PHÂN TRẮNG CÓ YẾU TỐ EHP

ỨNG DỤNG THỰC TẾ BATENDO TRONG ĐIỀU TRỊ VÀ ỨC CHẾ PHÂN TRẮNG CÓ YẾU TỐ EHP

Hiện nay, việc ứng dụng các sản phẩm chế phẩm sinh học probiotic, hoạt chất bổ sung,… vào trong sản xuất nuôi tôm nhằm ức chế phân trắng có yếu tố EHP đã vô cùng quen thuộc đối với bà con. Điều này đã hỗ trợ bà con rất...

ỨNG DỤNG VI SINH TRONG MÔ HÌNH NUÔI ẾCH

ỨNG DỤNG VI SINH TRONG MÔ HÌNH NUÔI ẾCH

Hiện nay, việc thường xuyên sử dụng hóa chất xử lý môi trường và lạm dụng kháng sinh cho nuôi ếch sẽ dẫn đến việc tồn dư hàm lượng kháng sinh trong vật nuôi; gây khó khăn trong việc xuất bán ra thị trường và ảnh hưởng đến sức...

TOP 5 DÒNG MEN VI SINH CHUYÊN DÙNG TRONG NUÔI TÔM

Giải pháp sử dụng các chế phẩm vi sinh đang dần thay thế biện pháp kháng sinh và trở nên quen thuộc với bà con trong nuôi trồng thủy sản. Việc sử dụng giải pháp sinh học là hướng đi có ý nghĩa thực tiễn trong việc bảo vệ...

vi bào tử trùng

BỆNH PHÂN TRẮNG CÓ YẾU TỐ VI BÀO TỬ TRÙNG THÌ NÊN SỬ DỤNG VI SINH NÀO?

Dấu hiệu nhận biết bệnh do vi bào tử trùng-EHP Hiện nay, hầu hết tất cả các vùng miền ở Viêt Nam đều có tỷ lệ nhiễm EHP rất cao trong các ao nuôi, đa phần người nuôi chọn cách thu tôm và nuôi lại vụ mới.Dấu hiệu nhận biết:+...

bảo vệ gan tụy

BẢO VỆ GAN TỤY – BÍ QUYẾT CỦA SỰ THÀNH CÔNG

Đối với người nông dân nuôi tôm, bên cạnh việc quan sát hoạt động bắt mồi của tôm, màu nước nuôi thì bảo vệ gan tụy về hình thái và màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng nhất đem đến vụ mùa thành công cho người...