[RECAP] THÁI NAM VIỆT THAM DỰ TRIỂN LÃM WORLD AQUACULTURE 2022 TẠI SINGAPORE