THÁI NAM VIỆT THAM GIA TỌA ĐÀM TẠI HUYỆN AN BIÊN, KIÊN GIANG