Lignozyme Crystal (1)

LIGNOZYME | XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG

Description

Lignozyme có chứa hỗn hợp vi khuẩn để xử lý chất thải giấy và giấy bao gồm BOD, chất thải tinh bột, dầu cao, xà phòng thông, trà rượu và xenlulo.

Đặc tính sản phẩm

  • Bacteria Count: 5 tỷ CFU / gram (5×109 )
  • Hạn sử dụng: 2 năm
  • Bề ngoài: Bột màu nâu với các hạt màu đen
  • Mùi: Nhẹ nhàng như mùi
  • Phạm vi pH hiệu quả: 5 – 10.0 (Tối ưu 6.5 – 8.0)
  • Nhiệt độ: 5o – 50oC (Tối ưu 20 – 40oC)

Liều lượng: Liều lượng sử dụng khác nhau theo tình hình cụ thể và mục đích mong muốn, vui lòng liên hệ Thái Nam Việt để được hướng dẫn sử dụng cụ thể.