Tag - tháp mười

TỔNG HỢP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG ỨNG DỤNG TRÊN ẾCH – THÁP MƯỜI

Công ty Thái Nam Việt đã tích cực hỗ trợ người dân Tháp Mười trong việc nuôi ếch thương phẩm bằng việc tư vấn và ứng dụng hợp lý những loại sản phẩm của công ty tùy thuộc với tình trạng của ao nuôi. Bước đầu nhận được những...