Nitri- Remover xử lý khí độc

Nitri-Remover là chủng vi sinh chuyên dùng xử lý khí độc  NH3, NO2, PO4…trong ao, được thiết kế đặc biệt cho nuôi trồng thủy sản và phát huy hiệu lực tối đa khi kết hợp với FritzZyme TurboStart 700/900 trong suố quá trình nuôi tôm, cá và đặc biệt khi dùng với giá thể Bio-Lair.

X

Product has been added to cart

View Cart