BEC 150

Xứ lý nước thải BEC 150

Description

BEC 150

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Sản phẩm có dạng bột trộn khô, màu trắng ngà nhạt. Gồm khuẩn hình tròn gram dương di động (0.6 – 2.0 um), hiếu khí, phát triển ở khoảng pH 5.5 – 8.5; chịu được độ mặn cao đến 4%; khoảng nhiệt độ 10 -500C; thủy phân casein, gelatin và tinh bột. Không nhiễm nấm và khuẩn khác (có chứng nhận phân tích mỗi lô hàng).

ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động trong khoảng pH: 5.5 – 8.5, nhiệt độ:  5 – 550C. Tiết enzyme: Protease, Lipase, Cellulase, Amylase (phân hủy mạnh mẽ). Tận dụng carbohydrate của: Maltose, cellobiose, sorbitol, trehalose, rafinose. Được ứng dụng trong: xử lí nước thải công nghiệp, xử lí nước ao nuôi trồng thủy sản.

Nhà sản xuất: Genesis Bioscience LLC., USA.