BEC 150

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Sản phẩm có dạng bột trộn khô, màu trắng ngà nhạt. Gồm khuẩn hình tròn gram dương di động (0.6 – 2.0 um), hiếu khí, phát triển ở khoảng pH 5.5 – 8.5; chịu được độ mặn cao đến 4%; khoảng nhiệt độ 10 -500C; thủy phân casein, gelatin và tinh bột. Không nhiễm nấm và khuẩn khác (có chứng nhận phân tích mỗi lô hàng).

ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động trong khoảng pH: 5.5 – 8.5, nhiệt độ:  5 – 550C. Tiết enzyme: Protease, Lipase, Cellulase, Amylase (phân hủy mạnh mẽ). Tận dụng carbohydrate của: Maltose, cellobiose, sorbitol, trehalose, rafinose. Được ứng dụng trong: xử lí môi trường nước, nước thải công nghiệp.

Nhà sản xuất: Genesis Biosciences LLC., USA.

X

Product has been added to cart

View Cart