MUNIZYME

MUNIZYME

Description

Công dụng của Munizyme:

Sản phẩm bao gồm các chủng loại vi khuẩn có lợi được chọn lọc giúp:

  • Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, chất thải trong chăn nuôi.
  • Ủ phân hữu cơ sinh học.
  • Giảm chi phí xử lý bùn thải.
  • Xử lý mùi hôi và khí độc phát sinh.

Sản phẩm được nhập khẩu từ Asterbio

Vui lòng liên hệ chuyên viên kỹ thuật của Thái Nam Việt để biết thêm chi tiết.