BEC 120

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Sản phẩm có dạng bột trộn khô, màu trắng ngà nhạt. Gồm khuẩn gram dương hình tròn, di động (0.6 – 2.0um), hiếu khí, phát triển ở khoản pH 5.5 – 8.5; chịu được độ mặn cao đến 7%; nhiệt độ trong khoảng 10 – 50%; thủy phân casein, gelatin và tinh bột.

ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động trong khoảng pH 5.5 – 8.5, nhiệt độ 5 – 550C (tối ưu gần 370C). Sản xuất enzyme: Lipase, protease, amylase, cellulase, urease. Tận dụng carbohydrate của Maltose, cellobiose, sorbitol, trhalose và rafinose. Ứng dụng trong: xử lí nước môi trường nước, nước thải công nghiệp.

Nhà sản xuất: Genesis Biosciences LLC., USA.

X

Product has been added to cart

View Cart